Assessment Area Tract List Name: Prescott Valley-Prescott, AZ MSA - State: AZ
County NameTractStateCountyMSA
Yavapai County 0011.01 04 025 39150
Yavapai County 0010.02 04 025 39150
Yavapai County 0011.02 04 025 39150
Yavapai County 0012.00 04 025 39150
Yavapai County 0013.00 04 025 39150
Yavapai County 0014.01 04 025 39150
Yavapai County 0006.04 04 025 39150
Yavapai County 0006.05 04 025 39150
Yavapai County 0006.07 04 025 39150
Yavapai County 0006.08 04 025 39150
Yavapai County 0006.10 04 025 39150
Yavapai County 0008.01 04 025 39150
Yavapai County 0010.01 04 025 39150
Yavapai County 0002.02 04 025 39150
Yavapai County 0002.03 04 025 39150
Yavapai County 0002.04 04 025 39150
Yavapai County 0003.00 04 025 39150
Yavapai County 0005.00 04 025 39150
Yavapai County 0014.02 04 025 39150
Yavapai County 0015.00 04 025 39150
Yavapai County 0016.03 04 025 39150
Yavapai County 0018.01 04 025 39150
Yavapai County 0019.00 04 025 39150
Yavapai County 0020.03 04 025 39150
Yavapai County 0020.04 04 025 39150
Yavapai County 0014.03 04 025 39150
Yavapai County 0016.01 04 025 39150
Yavapai County 0016.02 04 025 39150
Yavapai County 0017.01 04 025 39150
Yavapai County 0017.02 04 025 39150
Yavapai County 0017.03 04 025 39150
Yavapai County 0018.02 04 025 39150
Yavapai County 0020.01 04 025 39150
Yavapai County 0020.02 04 025 39150
Yavapai County 0021.00 04 025 39150
Yavapai County 0004.01 04 025 39150
Yavapai County 0004.02 04 025 39150
Yavapai County 0006.06 04 025 39150
Yavapai County 0006.09 04 025 39150
Yavapai County 0007.00 04 025 39150
Yavapai County 0008.02 04 025 39150
Yavapai County 0009.00 04 025 39150